PRIMARIA COMUNEI SILISTEA

Judetul Braila

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Situatii financiare - la data de 31.12.2011
» Bugetul local - pe anul 2012
» Indicatori buget local - pe anul 2012
» Bugetul local - pe anul 2012
» Bugetul Centralizat - al Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
» Bugetul Local pe anul 2012 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul Local pe anul 2012 - Sectiunea de functionare
» Indicatori sinteza - Venituri
» Indicatori sinteza - Cheltuieli
» Indicatorii de venituri - Buget Local 2012
» Indicatorii de cheltuieli - Buget Local 2012
» Indicatori sinteza - Venituri - trimestrul I anul 2013
» Indicatori sinteza - Cheltuieli - trimestrul I anul 2013
» Bugetul local initial - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Bugetul local initial - sectiunea de dezvoltare pe anul 2013
» Bugetul local initial - sectiunea de functionare pe anul 2013
» Cheltuieli -
» Venituri -
» Plati restante -
» Indicatori de venituri -
» Indicatori de cheltuieli -
» Indicatori plati restante -
» Venituri -
» Cheltuieli -
» Plati restante -
» Cheltuieli -
» Venituri -
» Bilant - la 31.12.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la 31.12.2013
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 31.12.2013
» Impozite si taxe locale - pe anul 2014
» Cheltuieli - Venituri Trim. II-III-IV - pe anul 2013
» Buget - Investitii - pe anul 2014
» Cheltuieli - Venituri -
» Cheltuieli - Venituri Trim. I - pe anul 2014
» Bilant - la 30.06.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la 30.06.2013
» Situatia activelorsi datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 30.06.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la 31.03.2014
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 31.03.2014
» Bilant - la 31.03.2014
» Bugetul local - pentru anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
» Bilant 30.06.2014 - Silistea
» Cheltuieli - Venituri - Plati restante - Silistea
» Bugetul anual pe anul 2014 - sectiunea de functionare si cea de dezvoltare
» Investitii - 2014
» Bugetul local pe anul 2014 - estimari,sectiuni de functionare, de dezvoltare
» Buget local pe anul 2014 - estimari pentru anii 2015-2017
» Plati restante -
» Indicatori - Venituri, Cheltuieli
» Bugetul local - pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
» Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale - trimestrul IV 2014
» Bilant - la 31.12.2014
» Indicatori - venituri, cheltuieli, plati restante la sfarsitul trimestrului II 2015
» Cont de executie al bugetului local - dezvoltare - 24.08.2015
» Buget - Venituri
» Buget - Cheltuieli
» Plati restante -
» Buget - Venituri - trim. IV/2015
» Buget - Cheltuieli - trim. IV/2015
» Plati Restante - trim. IV/2015
» Buget local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2015
» Detalierea Cheltuielilor - buget local 31.12.2015
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - venituri 31.12.2015
» Venitusi si cheltuieli - plati restante - trim. I 2016
» Venituri, cheltuieli si Plati restante - primaria Silistea, jud. Braila
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Cont de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2016
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2016
» Bugetul Local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Indicatori executie bugetara - trimestrul 3/2016
» Buget rectificat - Octombrie
» Buget local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Braila, Trimestrul IV/2016
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020 contabilitate
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Braila
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - Perioada de referinta: Trimestrul I/2017
» Bilant - 31.03.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate publica - a judetului Braila
» Perioada de referinta - Trimestrul IV/2017
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Braila - Nr. 43.944/23.04.2018
» Bilant - 31.12.2017
» Buget local - anul 2018
» Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei - privind completarea si / sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice
» Lista contribuabililor arondati -
» Indicatorii aferenti executiei bugetului local - trimestrul II/2018
» Centralizator instiintari de plata - 01.05.2018-25.05.2018
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Bilant 2018 -
» Indicatori executia bugete locale -
» Bugetul local - si estimari pentru anii 2019-2021
» Bugetul pe anul 2018 - lista obiectivelor de investitii pe anul 2018
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Braila - Trimestrul IV/2018
» Bilant - 31.12.2018
» Grila de salarizare - a functilor publice din aparatul de specialitate al primarului
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Braila - Trimestrul I/2019
» Buget local - 2020-2022
» Bilant - 31.03.2019
» Bilant - 30.06.2019
» Venituri/Cheltuieli/Plati restante -
» Bilant - 30.06.2019
» Indicatorii executiei bugetului local - trimestrul III 2019
» Grila salarizare - compartiment secretar
» Buget multianual - 2020-2023
» Buget rectificat - 30.08.2019
» Buget rectificat - 13.09.2019
» Buget rectificat - 12.10.2019
» Buget rectificat - 31.07.2019
» Venituri, Cheltuieli, Plati restante - trimestrul IV, 2019
» Indicatorii aferenti - executiei bugetului local - trim. I - 2020
» Grila salarizare - 31.03.2020
» Bilant - 30.06.2020
» Indicatori - bute locale
» Indicatori buget local - trimestrul III/2020
» Indicatori - TRIM IV - 2020
» Indicatori - trimestrul I - 2021
» Indicatori - trimestrul II - 2021
» Indicatori - Trimestrul III - 2021
» Indicatori - Trimestrul III - 2021
» Indicatori - Trimestrul IV, anul 2021
» Indicatori - compartimentul contabilitate
» Indicatori - Trimestrul II/2022
» Indicatori - Trimestrul III/2022
» Indicatori - Trimestrul IV/2022
» Indicatori - Trimestrul I/2023
» Indicatori - trimestrul II/2023
» Indicatori - Trimestrul III/2023
» Situatiile financiare pe trimestrul lll al anului 2023 -
» Buget local trimestrul IV/2023 -
» Situatii financiare trimestrul IV 2023 -