PRIMARIA COMUNEI SILISTEA

Judetul Braila

ANUNTURI DE ACHIZITIE

    Primaria Silistea, anunta publicul interesat asupra obligativitatii efectuarii evaluarii de mediu in procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru Planul Urbanistic General al comunei Silistea, jud. Braila si realizarea Raportului de Mediu. Informatiile asupra planului se pot obtine la sediul ARPM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul APM Braila, str. B-dul Independentei bl. B5, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16.
    Observatiile, sugestiile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei de Protectia Mediului Braila in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Silistea, judetul Braila Detalii
A N U N T Privind cerere de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii avand ca obiect evaluare si reevaluare imobiliara Detalii
Anunt public Nr. 1897/18.04.2013 privind Proiectul Ecologizare depozit deseuri urbane Detalii
Anunt public Nr. 1479/26.03.2013 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Detalii
Documentatia de atribuire - REABILTARE CAMIN CULTURAL SILISTEA - Detalii
Documentatia de atribuire pentru proiectul "delegarea serviciului de salubrizare a comunei Silistea, judetul Braila" Detalii
Documentatia de atribuire Reabilitare dispensar Uman. Detalii