PRIMARIA COMUNEI SILISTEA

Judetul Braila

ANGAJARI


ROMANIA
JUDETUL BRAILA
UAT COMUNA SILISTEA
NR…………../……


      Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Silistea Judetul Braila cu sediul in Comuna Silistea Strada Principala nr. 150, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere , secretar comuna.
Proba scrisa va avea loc in data de 17.02.2010 ora 10 la sediul primariei Silistea Judetul Braila situat in Comuna Silistea strada Principala nr. 150 . Interviul va avea loc in data de 19.02.2010 ora 10:00 la sediul primariei Silistea Judetul Braila situat in Comuna Silistea strada Principala nr. 150.
Selectia dosarelor se va desfasura in perioada 05.02.2010- 15.02.2010.
Pentru participarea la concursul organizat candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale  prevazute la art. 54 din Legea 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare precum si urmatoarele conditii specifice : sa fie absolvent cu diploma de licenta a Facultatii de Drept, studii de lunga durata,  specializarea Stiinte juridice,  sa aiba vechime in specialitatea stiinte juridice de 4 ani, sa fie absolvent de studii de masterat in domeniul stiinte juridice , sa aiba cunostinte operare calculator.
Dosarele de inscriere se pot depune pana la data de 05.02.2010 intre orele 09:00-15:00 la secretariatul primariei Silistea situat in Comuna Silistea, str Principala nr. 150.
In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente :
a) formularul de înscriere – se obtine de la secretariatul UAT Comuna Silistea;
        b) copia actului de identitate;
        c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea  specializarilor solicitate;
        d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca solicitata ;
        e) cazierul judiciar;
        f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derul─ârii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
        g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de poltie politica.
Copiile de pe actele se prezintain copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere conform art. 49 alin 4 din HG 611/2008. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia concursului :

- Legea 188/1999 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind Statutul functionarilor publici;
- Legea 7/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de conduita a functionarilor publici;
- Legea 213/1998 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea 554/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare Legea contenciosului administrativ;
- Legea 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea administratiei publice locale, Capitolul 2, Sectiunea 1- Constituirea Consiliului Local , Sectiunea a 2-a  - Atributiile Consiliului Local ;  Sectiunea a 3-a – Functionarea Consiliului Local;  Sectiunea a 4-a – Dizolvarea Consiliului Local  Sectiunea a 5-a  Suspendarea mandatului de consilier local ,  Capitolul 3 – Primarul si Viceprimarul ;
Primar,
Adetu Victor


Anunt nr. 554/19.10.2023 Detalii
Concurs de recrutare - 27.09.2023 Detalii
Raportul final al concursului nr. 3306/09.06.2023 Detalii
Rezultatul probei scrise - 08.06.2023 Detalii
Rezultat concurs nr. 3193/31.05.2023 Detalii
Anuntul privind continuarea concursului compartiment financiar- contabilitate Detalii
Instiintare sistare organizare concurs Detalii
Anunt nr. 2603/05.06.2023 Detalii
Anunt nr. 2823/15.05.2023 Detalii
Rezultatul interviului de promovare - 03.03.2023 Detalii
Rezultatul probei scrise nr. 388/21.01.2023 Detalii
Anunt nr. 344/26.01.2023 Detalii
Rezultatul concursului - 16.08.2022 Detalii
Rezultatul probei scrise - 08.08.2022 - ora 14:00 Detalii
Rezultatul selectiei dosarelor - 03.08.2022 Detalii
Centralizator - concurs recrutare 19.07.2022 Detalii
Rezultat concurs - 19.07.2022 Detalii
Anunt concurs - 11.07.2022 Detalii
Anunt concurs nr. 4318/01.07.2022 Detalii
Rezultat concurs - 23.06.2022 Detalii
Rezultatul probei interviu - 27.06.2022 Detalii
Rezultatul probei scrise - Inspector Debutant Detalii
Rezultatul selectiei dosarelor - concurs 23.06.2022 Detalii
Anunt nr. 3869/06.06.2022 Detalii
Afisare rezultat nr. 545/28.01.2022 Detalii
Afisare rezultat nr. 544/28.01.2022 Detalii
Borderou afisare nr. 537/28.01.2022 Detalii
Borderou afisare nr. 536/28.01.2022 Detalii
Borderou afisare nr. 524/28.01.2022 Detalii
Borderou afisare nr. 523/28.01.2022 Detalii
Rezultate selectie dosarelor de concurs nr. 378/20.01.2022 Detalii
Rezultate selectie dosarelor de concurs nr. 377/20.01.2022 Detalii
Anunt nr. 175/12.01.2022 Detalii
Anunt angajare Inspector debutant si Inspector superior Detalii
Rezultatul final - Secretar general Detalii Nr. 4114/16.08.2021
Rezultatele la proba scrisa Detalii nr. 4061/11.08.2021
Rezultatul concurului Detalii pentru functia de SECRETAR GENERAL
Rezultatul selectarii dosarelor candidatilor Detalii Nr. 3821/29.07.2021
Anunt angajare nr. 3457/07.07.2021 Detalii
Rezultate solutionare contestatie Detalii Nr. 2892/27.05.2021
Rezultatele la proba scrisa Detalii 26.05.2021
Anunt angajare Detalii Post: Responsabil decontare
Rezultatul concursului Detalii Secretar General UAT
Anunt angajare Detalii Nr. 2215/26.04.2021
Rezultat concurs SECRETAR GENERAL Detalii Nr. 1664/29.03.2021
Borderou afisare solutionare Detalii Nr. 1621/25.03.2021
Borderou afisare nr. 1579/23.02.2021 Detalii Rezultate selectie dosarelor de concurs pentru postul de SECRETAR GENERAL
Anunt angajare Detalii Nr. 899/25.02.2021
Borderou afisare punctaj Detalii nr. 472/02.02.2021
Borderou afisare punctaj Detalii RESPONSABIL DECONTARE, RESPONSABIL MONITORIZARE INTREPRINDERI SOCIALE
Anunt angajare Detalii nr. 378/27.01.2021
Afisarea rezultatelor de concurs nr. 375/27.01.2021 Detalii POST RESPONSABIL DECONTARE/MONITORIZARE INTREPRINDERI SOCIALE
FISA POSTULUI Detalii RESPONSABIL DECONTARE
FISA POSTULUI Detalii RESPONSABIL MONITORIZARE INTREPRINDERI SOCIALE
Anunt angajare Detalii Responsabil decontare; Responsabil monitorizare intreprinderi sociale
Anunt nr. 13/04.01.2021 Detalii Privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de conducere in cadrul Primariei
Rezultat proba finala Detalii Nr. 5936/08.12.2020
Rezultat proba scrisa Detalii Nr. 5934/08.12.2020
Anunt Detalii Nr. 5825/02.11.2020
Anunt angajare din data de 09.11.2020 Detalii
Rezultat concurs Detalii Nr. 2893/05.06.2020
Punctaj proba interviu Detalii Nr. 2874/04.06.2020
Anunt Detalii Nr. 2806/29.05.2020
Rezultat proba scrisa Detalii Nr. 2822/02.06.2020
Anunt angajare Detalii Coordonator proiect; Responsabil promovare si informare; Contabil
Rezultat proba finala Detalii Nr. 9689/11.12.2019
Rezultat proba interviu Detalii Nr. 6688/11.12.2019
Rezultat proba scrisa Detalii Nr. 6684/11.12.2019
Anunt organizare examen Detalii Promovare in clasa superioara
Rezultat concurs Detalii organizat pentru ocuparea postului vacant de referent, treapta II - financiar contabil - taxe si impozite
Rezultat proba interviu Detalii nr. dosar 7774/26.11.2018
Rezultat proba scrisa, referent Detalii 17.12.2018
Rezultat concurs Detalii REFERENT
Rezultat concurs de promovare Detalii Nr. dosar 6781/21.10.2018
Rezultat concurs de promovare Detalii Proba interviu 26.11.2018
Rezultat concurs de promovare Detalii Proba scrisa, 26.11.2018
Anunt angajare Detalii Referent, treapta II
Anuntu promovare buldoexcavatorist Detalii
Borderou notare interviu 29.10.2018 Detalii
Rezultat concurs 2/29.10.2018 Detalii REFERENT PRINCIPAL
Rezultat concurs 29.10.2018 Detalii REFERENT PRINCIPAL
Rezultat proba scrisa 22.10.2018 Detalii INSPECTOR
Anunt nr. 6681/15.10.2018 Detalii
Anunt concurs Detalii Referent principal
Anunt angajare Detalii Inspector, clasa I, grad asistent
Borderou notare interviu Detalii 27.08.2018
Rezultat concurs organizat Detalii 27.08.2018
Rezultat concurs Detalii 27.08.2018
Anunt concurs Detalii Nr. 4561/31.07.2018
Borderou de notare proba interviu concurs sofer Detalii
BORDEROU NOTARE LUCRARE SCRISA CONCURS SOFER Detalii
Anunt nr. 3520/13.06.2018 Detalii Sofer microbuz categoria D, organizat in data de 25.06.2018
Anunt angajare Detalii SOFER MICROBUZ CATEGORIA D
Rezultat concurs Detalii ASISTENTA SOCIALA
Rezultat proba scrisa Detalii ASISTENTA SOCIALA
Afisare rezultat contestatie Detalii
Rezultat proba interviu organizat in 07.03.2018 Detalii pentru ocuparea functiei publice de inspector principar, clasa I [....]
Rezultat proba scrisa concurs 05.03.2018 Detalii
Anunt Nr. 944/19.02.2018 Detalii
Anunt Angajare Detalii Inspector, clasa I, grad superior
Anunt Angajare Detalii Comuna Silistea scoate la concurs postul vacant de Inspector, clasa I, grad principal - 05.03.2018
Afisare rezultat concurs Detalii
Anunt Detalii Nr. 6843/07.12.2017
Anunt Concurs Detalii Inspector principal, clasa I.
Borderou de notare contestatii lucrare scrisa Detalii Post inspector
Anunt rezultat concurs Detalii Nr. 5801/23.10.2017
Anunt privind selectia dosarelor Detalii Concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector [...]
Anunt Concurs Recrutare Detalii Nr. 5062/20.09.2017
Rezultatul probei interviu Detalii 14.09.2017
Informatii privind proba scrisa Detalii a concursului din data de 14.09.2017
Anunt Detalii Pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate.
Anunt - Nr. 4508/23.08.2017 Detalii
Plan de interviu Detalii punctaje maxime acordate de catre Comisia de concurs la interviul concursului de recrutare in functiile publice de executie
Anunt Detalii Rezultatul probei scrise - Concurs de recrutare pentru functie publica de Referent,grad profesional "asistent", clasa III [...]
Anunt Concurs Detalii REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT
Anunt Detalii Nr. 2792/19.05.2017
Afisare rezultat Detalii Concurs recrutare functie publica locala vacanta
Rezultat Proba interviu Detalii concurs recrutare pentru functia vacanta de inspector superior clasa I
Anunt Rezultat Detalii concurs de recrutare pentru functia publica vacanta de Inspector
Anunt Concurs Nr. 631/10.02.2017 Detalii
Anunt Concurs 19.12.2016 Detalii pentru functia publica de executie consilier clasa I grad profesional "Superior"
Anunt Concurs 12.07.2016 Detalii pentru ocuparea functiilor publice de executie consilier si executie inspector
Anunt concurs recrutare post muncitor necalificat Detalii Anunt concurs recrutare post muncitor necalificat
Rezultat contestatie Detalii Recrutare pentru functia publica vacanta de referent asistent - nr. 5820/14.07.2015
Rezultat proba scrisa Detalii Recrutare pentru functia publica vacanta de referent debutant - nr.5755/10.07.2015
Rezultat proba scrisa Detalii Recrutare pentru functia publica vacanta de referent asistent - nr.5751/10.07.2015
Anunt concurs recrutare functii publice de executie Detalii 18.06.2015
Anunt concurs recrutare functii publice Detalii 10.07.2015
Anunt concurs recrutare functii publice Detalii 06.03.2015